Akuttandvård Gävle

Akuttandvård Gävle

Kom till oss på Norra Centralgatan 7 i Gävle om du behöver hjälp med akut tandvård. Vi erbjuder tandvårdsbehandlingar inom allmän tandvård, estetisk- & kosmetisk tandvård samt behandlingar inom tandluckor och tandimplantat, vi hjälper dig också med akut tandvård i Gävle.
Behöver du råd för hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder och kan förbättra din tandhälsa eller om du vill boka in en tid för en rutinundersökning, kontakta oss så hjälper vi dig med din tandvård.

Kontakta oss på 026-51 65 00 för akuttandvård i Gävle

Vi erbjuder hög kvalitet inom tandvård och arbetar med kvalitetssäkring och ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS2011:9) vilket granskas och kontrolleras av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vår leg. tandläkare Rand. M Blomberg tar hand om dina tänder på bästa sätt!