Tandluckor

Åtgärda dina tandluckor i Gävle

Det finns flera orsaker till tandluckor. En tand kan ha gått förlorad, kanske genom en olyckshändelse. Det kan också röra sig om en skada i fästet som gjort att tandläkaren varit tvungen att avlägsna tanden. En del människor har aldrig ens haft den saknade tanden – man kan nämligen födas utan ett tandanlag.

Många orsaker till tandluckor

Listan till anledningar för tandluckor kan göras lång. En tandlucka måste dock inte alltid åtgärdas, om den inte innebär en obalans i bettet. En obalans kan leda till att tänder flyttar sig eller börjar luta. Ytterligare anledning att åtgärda en tandlucka kan vara att patienten besväras estetiskt eller funktionellt.

De behandlingsformer som idag är vanligast för att ersätta en tandlucka är bro, implantat, tandreglering eller Del/Helprotes.