Priser

Vi tar emot betalningar via Swish eller med bankkort. 

Här kan du klicka fram vår prislista: Prislista 2024

Det kan vara svårt att enbart på en prislista förstå vad kostnaderna blir. Du får en kostnadsberäkning av oss när vi gjort en undersökning.

Statligt tandvårdsstöd
Alla som anses vara bosatta i Sverige, enligt socialförsäkringsbalken har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Vi tar inte längre emot barn- och ungdomar under 24 år.

Tandvårdsstödet har tre delar:
Tandvårdsbidrag – dels ett som alla får, dels ett särskilt som riktas till vissa patientgrupper
Högkostnadsskydd
Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader.

För mer information om stödet och vad det innebär hittar ni på Försäkringskassans hemsida.